Sporbarhed, transparens og adgangskontrol i Smart City-data

Session

Etik og Privacy

Abstract

Der er stor udvikling i anvendelsen af Smart City i Danmark. Sensorer sættes op flere steder i byrummet for at indsamle data, der kan forbedre den kommunale service – endda på tværs af kommunegrænser. Men hvilke data må kommunerne ligge inde med? Hvilke må deles med andre og hvordan? Og hvordan sikres persondata rent praktisk imod misbrug?

I SAnD-projektet (Sikker og Anvendt Data) bygger vi en prototype på en sikkerhedsmodel. Den skal sikre, at data kun bliver brugt til de formål, de bliver indsamlet til. Det handler om at vide hvem, der må tilgå hvilket data, i hvilke situationer og med hvilken hjemmel.

Vi undersøger også, hvordan løsningen kan blive gennemsigtig for borgeren, så borgerne kan se hvordan og hvorfor, deres data bliver brugt. Derigennem kan der skabes større tillid og velvilje til Smart City-projekter.

Målgruppe

Oplægget er målrettet deltagere fra offentlige myndigheder og private virksomheder, der interesserer sig for sikring af, at data indsamlet via sensorer ikke anvendes til andre formål end de tiltænkte.

Yderligere uddybning af abstract

Sporbarhed, transparens og adgangskontrol i Smart City-data
DTU Cybersecurity