Øget retssikkerhed og effektivitet i lovgivning med geodata

Session

Geodata i lovgivningen

Abstract

SDFE har i samarbejde med DIGST udgivet en vejledning til myndigheder, der anvender geodata i lovgivningen. Vejledningen tager afsæt i aftalen om digitaliseringsklar lovgivning samt flere statslige myndigheders efterspørgsel på rådgivning om faglige metoder.

Kom og hør, hvordan lovgivning med stedbestemmelser bliver præcis og transparent og dermed nemmere at håndhæve, efterleve og indarbejde i digitale systemer. Målet er at forbedre retssikkerheden og effektiviteten i den offentlige forvaltning, hvor der nu kan træffes mere ensartede afgørelser med færre tidskrævende skøn.

Men kan stedbestemmelser i lovgivningen blive 100% digitale? Det forudsætter etablering af et digitalt system, som kan opbevare og distribuere lovgivningens stedbestemmelser. Vi giver et praj om, hvorvidt en løsning er realistisk på baggrund af vores erfaringer med at bygge en prototype for digital retlig geografi.

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er myndigheder, herunder kommuner, der arbejder med stedbestemmelse i dansk lovgivning.

Yderligere uddybning af abstract

Øget retssikkerhed og effektivitet i lovgivning med geodata
Marianne Knudsen
Styrelsen for dataforsyning og Effektivisering