Geodata i Power BI

Session

Fra GI til BI

Abstract

Indlæggets formål er at vise, hvordan man nemt indlæser geodata til Power BI. Hvordan kan data visualiseres vha. grafer og simple kortvisninger?

Power BI bliver mere og mere udbredt som BI-værktøj i mange organisationer. Ofte bruges det til at formidle regnskabstal og målopfølgninger. Men der er også et stort potentiale i at formidle geodata gennem Power BI. Mange GIS-brugere er ikke kommet i gang med at anvende Power BI. Samtidigt har mange BI-brugere heller fået implementeret styrken fra geografien i deres BI-rapporter. Begge grupper får her en oplagt mulighed for at snuse til mulighederne i løsningen og se styrken fra geodata i BI.

Ved indlægget tager vi fat helt fra bunden med et simpelt datasæt og opbygger en overskuelig rapport, der formidler data om lokalområder. Som deltager får du adgang til de anvendte data og den endelige rapport. Så kan du selv arbejde videre med Power BI efterfølgende.

Målgruppe

Målgruppen er geodata-folk, BI-folk, samt hybrider mellem de førnævnte.

Yderligere uddybning af abstract

Geodata i Power BI
LIFA A/S