Beregning af højdemodel til frit sigte til havvindmøllepark

Session

Visualisering

Abstract

På baggrund af de frie grunddata har vi foretaget visualisering og beregning af højdeforhold til brug for etablering af en radarmast under hensyntagen til værdifuld natur og lodsejere. Arbejdet er udført for Vattenfall i samarbejde med Terma.

I indlægget vil vi forklare, hvordan beregningen tager hensyn til terrænforhold og mulige fremtidige bebyggelser i flere afgrænsede områder. Beregningen er baseret på de offentligt tilgængelige grunddata for et større område ved Vestkysten.

Ved opgaveløsningen anvendte vi FME, både til at hente de nødvendige højdedata fra SDFE / Kortforsyningen, og til at sammensætte DTM, DSM og polygoner for områder med forventet byggeri - til ét samlet datasæt.

De frembragte højdedata vil senere kunne komme i anvendelse som dokumentation for, at radarmasten ikke kan placeres lavere ved eventuelle efterfølgende klagesager.

Målgruppe

Målgruppen er brugere med interesse for anvendelse af højdemodel og konverteringssoftware.

Yderligere uddybning af abstract

Beregning af højdemodel til frit sigte til havvindmøllepark
Lars I. Nielsen
LIFA A/S