Har fremtidens biologer propeller?

Session

Naturovervågning

Abstract

Miljøstyrelsen benytter droner i en række overvågningsopgaver under det Nationale Overvågningsprogram for Natur og Miljø (NOVANA). Dronerne har vist sig at være værdifulde ved undersøgelser i svært tilgængelige områder, til at eftersøge specifikke arter i større naturområder eller til at kortlægge udbredelse af vegetation på vadeflader.

Vi vil her præsentere en række cases, hvor droner er helt eller delvist implementeret i overvågningsopgaverne. Med de store mængder af data, som dronerne producerer, risikerer vi at bruge den besparede tid i felten på databearbejdning på kontoret i stedet.

Machine learning kan hjælpe biologerne med at bearbejde de store mængder data fx til tælling af fugle eller identifikation af havgræsser på "full motion video".

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der er interesserede i naturovervågning, droner og data.

Yderligere uddybning af abstract

Har fremtidens biologer propeller?
Lasse Ørsted Jensen
Miljøstyrelsen