Kosteffektiv platform til drift og udvikling af feltGIS

Session

Naturovervågning

Abstract

Miljøstyrelsen overvåger den danske natur og vandmiljøet i hele Danmark. Til registrering i felten har der i mange år været anvendt Esri-platformen til dette formål. Gennem årene har GIS til feltregistreringer udviklet sig fra specialudviklede applikationer til et standardsystem, hvor man hurtigt og nemt kan udvikle applikationer, samt videreudvikling af eksisterende.

Med meget få omkostninger til udvikling og vedligeholdelse har Miljøstyrelsen til stadighed haft et meget stabilt og driftsikkert system. GIS-applikationerne kan integreres til øvrige systemer, da systemet bygger på standard databaser og it-arkitektur.

Oplægget vil være en spændende rejse i Miljøstyrelsens udvikling og anvendelse af felt-GIS fra starten til i dag. Fokus vil være på udvikling af en digital logbog for stoftransporten i vandløb, STOF-LOG.

Målgruppe

Oplægget henvender sig til GIS-udviklere, beslutningstagere og anvendere af applikationer til indsamling af data i felten i større og mindre organisationer. Herunder dem, som ønsker inspiration til, hvorledes en hurtig og effektiv indsamling og behandling af data kan foregå.

Yderligere uddybning af abstract

Kosteffektiv platform til drift og udvikling af feltGIS
Ian Berg Sonne
Miljøstyrelsen