Din digitale geografiske tvilling

Session

Etik og Privacy

Abstract

Vi ved det godt alle sammen. Der er nogen, som hele tiden ved, hvor vi befinder os geografisk. De kender lokationen af din telefon, af din bil, af din router, og af alt muligt andet, som du muligvis ikke var klar over. Galskaben har naturligvis en mening, men hvad er din mening? Er det i orden, at du overvåges 24x7? Er det i orden, at nogen kender udstrækningen af din geografiske verden i tid og sted?

Når du deler din lokation med ’nogen’, er det jo i høj grad for, at du kan drage nytte af de tjenester, som følger med. Hvis omverdenen ved, hvor du er, så kan den også reagere proaktivt på dette enten i real tid, eller når et givent mønster på et senere tidspunkt identificeres. Det er du sikkert rigtig glad for, men problemet er, at du formentlig har mistet overblikket over hvem og hvad, ’nogen’ er.

Lad os skabe os et overblik af din geografiske tvilling og af hvad, den bliver udsat for.

Målgruppe

Målgruppen er alle, som efterlader sig digitale spor i den geografiske verden og som vil vide hvad og hvordan, disse spor vil kunne bruges til gavn (og det modsatte) for dig og for andre.

Yderligere uddybning af abstract

Deling af din lokation i real tid og historisk har både sine fordele og sine ulemper. Hvis man havde et fuldt overblik over med hvem, hvad og hvornår, man generøst deler ud af sin geografiske gebærden, ville det hele være ok. Men udfordringen er alle de uvisse sammenhænge, som data om lokation opsamles til, og til hvad, det efterfølgende bliver brugt til.

Mange af os har for længst solgt vores sjæl til enten Google, Facebook, eller en anden af de store datakonglomerater. Vil føler, vi får noget igen, men sandheden er, at det er vores data (herunder lokationsdata), som er den egentlige pengemaskine. Udsigten til økonomisk vinding har alle dage været en udfordring for etikken. Først kommer teknologien, så kommer økonomien, og til sidst kommer (måske) etikken. Er det muligt og er der penge i det? Så er der grobund for forretningsmodeller, hvor vi (u)frivilligt er handelsvaren.

Alt dette ved vi jo godt, så hvad er det, at et indlæg om din digitale geografiske tvilling kan bidrage med? Først og fremmest skal det være en øjenåbner, som viser jer, hvor vores digitale tvilling rejser hen, når vi har efterladt den ’derude’. Vi skal som sådan ikke dømme nogen eller noget, men lad os se på tingene fra en etisk vinkel. Måske kan vi sammen se hvor langt, vi føler, at vores geografiske tvilling skal fouragere og skabe god (og dårlig) karma i den virkelige verden. Hvad har COVID-19 lokationsdata fx kunnet bidrage til i bekæmpelse og inddæmning af smitten? Kunne man i fællesskab have undgået en nedlukning af det danske samfund, hvis man havde kendt smittehistorikken hos den samlede digitale geografiske befolkning?

Med udgangspunkt i kendte (og for nogen måske ukendte) lokationsbaserede services (LBS) og løsninger vil vi efter tur begejstres og forfærdes, men også en del klogere på vores digitale geografiske tvilling. Pas godt på din geografiske tvilling og vær selv med til at høste den gavn, den kan give dig og andre.