Geodesign – 3D GIS i byplanlægningen

Session

Visualisering

Abstract

Geodesign er en designmetode, der kobler GIS med byplanlægning. Igennem Geodesign skabes rammerne for vurdering af komplekse systemer og modstridende interesser, når der gennemføres tværfaglige byplanlægningsprojekter.

Byplanlægning i alle skalaer kræver uundgåeligt et tæt samarbejde mellem forskellige fagområder, borgere og interessenter. Integration af 3D GIS i den klassiske planproces udvider mulighederne for et vellykket samarbejde og der opnås en gennemsigtig og effektiv kommunikation. Brugen af 3D bymodeller bidrager til en let forståelig præsentation og synliggør forskellige rumlige problemstillinger. Parametrisk modellering muliggør en hurtig generering af en række design-scenarier og on-the-fly-beregning af relevante nøgletal, der vises numerisk og som diagrammer.

Indlægget præsenterer principperne i Geodesign og hvordan 3D GIS bruges i praksis til udvikling af byrum og landskab i dialog med alle aktører.

Målgruppe

Målgruppen er GIS-konsulenter, byplanlæggere, arkitekter, proceskonsulenter samt medarbejdere i kommuner.

Yderligere uddybning af abstract