Analyse af udvikling i virksomhedsdata

Session

Corona-GIS

Abstract

Har Corona-krisen haft negativ betydning for antal virksomheder og deres ansatte i Danmark? Ja – vil alle svare, men hvad viser data?

Vi opdaterer løbende datawarehouse med virksomhedsdata fra det Centrale Virksomhedsregister samt udarbejder nøgletal på distrikter. Vi har analyseret disse data, og vil ved præsentationen vise udviklingen i antal virksomheder og ansatte. Kan der i data påvises en nedgang generelt i Danmark? Og kan man se hvilke brancher, der er særligt ramt? Er der brancher, der har haft fremgang? Er påvirkningen ensartet fordelt i Danmark, eller kan der påvises geografiske forskelle?

I oplægget vises udviklingen i virksomhedsdata det sidste år på landsplan. Der sammenlignes forskellige kommuner med indekstal for at undersøge hvilke kommuner, der er hårdest ramt. Desuden vises et eksempel på, hvordan lokale forskelle mellem hovedby og mindre byer i en kommune kan analyseres.

Målgruppe

Målgruppen er kommunale eller regionale medarbejdere, der ønsker at analysere på virksomhedsdata.

Yderligere uddybning af abstract