Boligsocial monitorering og geodata – muligheder og barrierer

Session

Ledelsesinfo

Abstract

Behovet for kortlægning og analyse af socioøkonomiske forhold i geografiske områder er aktuelt i udsatte almene boligområder, såvel som i landdistrikterne. Der er allerede opnået gode erfaringer i flere kommuner med at koble geodata med statistiske data, FLIS-data og boligsociale nøgletal for at kunne følge udviklingen i borgernes sociale og økonomiske udvikling på tværs af kommunens bydele, landsbyer og boligområder.

På trods af det solide vidensgrundlag og de stærke potentialer, så er boligsocial monitorering ved brug af geodata ikke rigtig blevet en integreret del af hverdagen i kommunerne. Derfor har GeoDanmark og KL gennemført et projekt med målet om at identificere og nedbryde de barrierer, der står i vejen for, at data kan gøres til et større aktiv i de boligsociale indsatser i hele landet.

Målgruppe

Målgruppen er lederne såvel som udførende GIS-eksperter og fagfolk inden for boligsocial monitorering samt byplanlægning.

Yderligere uddybning af abstract

For at udbrede anvendelsen af geodata til boligsocial monitorering har GeoDanmark i samarbejde med KL gennemført et kvalitativt projekt med fokus på hverdagens opgaver under den brede forståelse af boligsocial monitorering. Det er dermed også bydele og landsbyers udvikling, der er i fokus. Der er fokus på ghettokriterierne, men der er også fokus på andre indikatorer, hvor anvendelsen af data giver en indsigt, som hjælper arbejdet på vej. Projektets deltagere er fagfolk inden for boligpolitik, dataeksperter samt byrådspolitikere.

Projektets arbejde bygger videre på eksisterende kommunale erfaringer samt et tidligere KL-projekt om boligsocial monitorering, se: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/integration/boligsocialt-arbejde/boligsocial-monitorering.

Resultatet er en uddybning og en eksempelsamling til Guide til boligsocial monitorering.