Fremtidens (sø)kort - på vej mod datadreven kortproduktion

Session

Få fat i guldet

Abstract

Alle er i dag enige om, at man i fremtiden vil overgå til en 100% datadreven kortproduktion. Dette gælder også søkort. Lige nu er algoritmerne bag faktisk ret langt.

I Geodatastyrelsen (GST) arbejder vi hen imod datadrevne søkort, hvor kortene skabes automatisk og ændringer i datagrundlaget næsten øjeblikkeligt slår igennem på kortet. Vi ved, at det er fremtiden. Derfor gør vi os også klar til ”den nye tid”.

Jeg vil i denne session vise hvilken tilgang, der er valgt. Vi lægger os primært op ad eksisterende kommercielle softwareløsninger fra ESRI fremfor at lave egen udvikling. I vil få et indblik i hvor langt, vi er fra at komme i mål med ”Det fuld automatiske søkort”. Desuden vil de udfordringer, der (stadig) venter forude, blive belyst.

Målgruppe

Målgruppen er teknisk interesserede GIS’ere, som arbejder med datadrevne layouts inden for et regelbaseret / reguleret område. Der ligger et kraftigt potentiale i effektivisering her.

Yderligere uddybning af abstract

Alle er i dag enige om, at man i fremtiden vil overgå til en 100% datadreven kortproduktion. Dette gælder også søkort. Og den fremtid er faktisk ikke så langt væk. Lige nu er algoritmerne så langt, at flere påstår, at man med rimelig sikkerhed kan forudse, hvornår AI Singulariteten kommer. Men inden da vil softwaren være i stand til at fremstille et kort, som er fuldt på højde med et menneskeskabt layout.

Fordelene i, at kort ændres fra et statisk produkt til en dynamisk service, er indlysende.

Tænk på hvor irriterende, det er, når bilens GPS-navigator ikke er opdateret med de nyeste veje, og man bliver dirigeret ud på en helt forkert rute. I dag forventer vi, at et moderne navigationssystem i bilen indhenter oplysninger om trafiktæthed, ulykker og vejarbejde. Det forventes også, at systemet kan lave et fornuftigt og overskueligt layout herudfra med de relevante informationer, og at det anbefaler den bedste rute ud fra de indkomne oplysninger.

Søkortverdenen er på nogle områder anderledes, da søkort er juridiske dokumenter, og da disse er underlagt strenge internationale regler. Der er derfor en vis træghed i processerne i forhold til bilens navigationsanlæg.

Men i GST arbejder vi hen imod datadrevne søkort, hvor kortene skabes automatisk, og hvor ændringer i datagrundlaget næsten øjeblikkeligt slår igennem på kortet. Vi ved, at det er fremtiden. Derfor gør vi os også klar til ”den nye tid”. Det kræver selvfølgelig, at vi er skarpe på vores data, men da søkort historisk set har været underlagt streng kvalitetskontrol, har vi her en fordel. Grundet GST’s lange tradition for kontrol af data har vi højkvalitetsdata, som er et ufravigeligt krav for, at den automatiserede proces giver kvalitetskort.

Det kan ikke pointeres kraftigt nok, at gode data og effektiv kvalitetskontrol heraf giver pote, når man taler om automatiseringer. Har man dårlige data, kan maskinen stadig kun lave dårlige (forkerte) repræsentationer heraf. Træerne vokser ikke (endnu) ind i himlen, og der er stadig behov for dygtige medarbejdere, som kvalitetssikrer data og bidrager til konfigurering af automatiserede processer.

Jeg vil i denne session vise hvilken tilgang, der er valgt, hvor vi primært lægger os op ad eksisterende kommercielle softwareløsninger fra ESRI fremfor at lave egen udvikling. Deltagerne vil få et indblik i hvor langt, vi er fra at komme i mål med ”Det fuld automatiske søkort”, og hvilke udfordringer, der (stadig) venter forude. Herunder forskellige måde at angribe disse på.

Hvis du anvender ESRI, vil du umiddelbart kunne anvende de viste teknikker derhjemme på dine egne data, forudsat du har de nødvendige licenser. Fx vil forsyningssektoren eller lign. kunne drage nytte heraf, da man også her anvender regeltung kartografi. Jeg bruger i demonstrationen kun kendt software. Der er ikke lavet speciel kode (kun konfigureringer).

Fremtidens (sø)kort - på vej mod datadreven kortproduktion
Geodatastyrelsen