Billedregistrering baseret på "mutual information"

Session

Besøg guruen 2

Abstract

Geometrisk registrering af digitale billeddata foregår ofte vha. korrelation som mål for association mellem variable. Korrelation er ikke nødvendigvis et godt valg for data af forskellig modalitet (her TerraSAR-X radar, og Pleiades og SPOT optiske data). Inspireret af praksis i medicinsk billedanalyse supplerer vi korrelation som mål for association mellem variable med det informationsteoretiske, entropibaserede mål mutual information (MI).

Korrelation er ideel for normalfordelte data og lineære associationer. MI tager højde for den simultane og de marginale eksperimentelle fordelinger af de indgående variable og ikke bare anden-ordens-statistik. MI faciliterer således analyse af variable af forskellig genesis, forskellige modaliteter og derfor forskellige statistiske fordelinger og ikke-lineære associationer.

Nogle få eksempler på registrering vha. både korrelation og MI vil blive vist.

Målgruppe

Målgruppen er alle, der beskæftiger sig med GIS og geodata fra såvel den offentlige som den private sektor – fra det operative niveau til ledelsesniveauet. Specielt de, der har interesse for statistisk metode her anvendt på såkaldte rasterdata.

Yderligere uddybning af abstract

Dette arbejde er udført som en del af ydelsesaftalen mellem DTU Space (Institut for Rumforskning og Rumteknologi, Danmarks Tekniske Universitet) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

En kort rapport: "Correlation and mutual information based image registration" kan findes på min hjemmeside https://people.compute.dtu.dk/alan under "Technical Reports" eller fra: http://www2.imm.dtu.dk/pubdb/p.php?7089.

Billedregistrering baseret på "mutual information"
Allan Aasbjerg Nielsen
DTU Compute