Datalandskabet: Det nære, det fjerne og dét i horisonten

Session

Besøg guruen 2

Abstract

Gode data kan støtte realiseringen af FN's Verdensmål. Men, som Rigsrevisionen peger på i en nylig rapport: Optimal udnyttelse af data kræver overblik.

På denne bane har Danmark et unikt udgangspunkt i kraft af vores gode grunddata. Det er dog de færreste opgaver, som kan løses med grunddata alene. Som regel skal andre typer af oplysninger og datakilder til, før vi er i mål.

Eksemplerne er mange: BBR har de tekniske data om bygningerne, men vil vi kunne planlægge en bedre energi- og klimaindsats, skal vi bruge andre data og kilder. GeoDanmarks vejnet er godt, men beregning af en optimal rute kræver ekstra data fra andre kilder, fx om færdselsrestriktioner.

Overblik over datalandskabet er derfor et must: Hvad ligger for vores fødder? Og længere væk og mere skjult?

Baseret på aktuelle erfaringer viser jeg eksempler på muligheder og supplerende datakilder - og på, hvor der mangler noget.

Målgruppe

Målgruppen er alle med interesse i potentialet i åbne data og i hvordan databaserede løsninger kan fremme god forvaltning, transparens, sundhed, klimaindsats og bæredygtighed.

Der vil blive lagt stor vægt på, at overblikket parres med konkrete eksempler.

Yderligere uddybning af abstract

Datalandskabet: Det nære, det fjerne og dét i horisonten
Morten Lind
Septima