Geodata for ledere

Session

Geodata for ledere

Abstract

Anvendelsesmulighederne er nærmest uudtømmelige. I dette indlæg gives en indføring i, hvad domænet GIS og geodata er. Hvordan kan det bruges til at sikre overblik og sammenhænge? Målet er, at du som leder kan forstå domænet og den faglighed, som ligger bag.

Emnemæssigt vil indlægget favne bredt og vise eksempler på, hvordan geodata kan anvendes til analyse, visualiseringer og sagsbehandling. Vi ser på løsninger med kort og på, hvordan GIS bag scenetæppet kan være med til at sikre effektive arbejdsgange og gode beslutninger. Og så kommer vi ind på åbne data og grunddata.

Til sidst vil jeg opridse de vigtige tendenser, vi ser inden for branchen, der påvirker de større valg, som beslutningstagerne står overfor.

Nå du har hørt dette indlæg, er du godt klædt på til en faglig dialog med dine medarbejdere og har et kendskab til de begreber, der anvendes i branchen.

Målgruppe

Målgruppen er chefer og ledere, der ønsker en indføring i, hvad GIS og geodata er og kan anvendes til.

Yderligere uddybning af abstract

Geodata for ledere
Septima