Ministeren på Kortdage 2018

Session

Hovedtalere ved Kortdage 2018

Abstract

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Christian Lilleholt, vil sætte ord på, hvordan geografiske data bidrager til at realisere regeringens vision om en robust og effektiv digital forvaltning til gavn for hele samfundet.

Ministeren vil i sin tale bl.a. komme med eksempler på, hvordan gode geografiske data og digitalisering af arbejdsprocesser skaber bedre og mere effektive beslutninger og bidrager til den grønne omstilling, samt hvordan frit tilgængelige data skaber vækst og nye arbejdspladser.

Sluttelig vil ministeren komme ind på, hvordan data indsamlet fra satellitter i stigende grad får betydning for branchen.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere ved konferencen. Dette er en hovedtale.

Yderligere uddybning af abstract

Ministeren på Kortdage 2018
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og Klimaminister