Flere satellitbilleder på kommunekortet

Session

Kommunale cases med satellitdata

Abstract

Kendskabet til satellitbilleder er i disse år støt stigende i de danske kommuner. Flere og flere kommuner er godt i gang med at få øjnene op for udnyttelsen af den information, der kan udledes fra de frie Sentinel-data og andre satellitbilleder.

I oplægget demonstreres konkrete eksempler på, hvordan forskellige kommuner har anvendt, eller med fordel kan anvende, satellitdata. Der vises eksempler på, hvordan tidsserier af satellitdata kan bruges til ajourføring af GeoDanmark data, hvordan hyppige satellitbilleder er brugt til overvågning af bygge- og anlægsprojekter, hvordan satellitbilleder er brugt til overvågning af naturgenopretningsprojekter, samt en række andre potentielle anvendelser med relevans for den kommunale forvaltning.

Kom forbi og bliv inspireret til egne anvendelser af disse fantastiske data i jeres kommune, så vi kan få sat endnu mere satellitdata på kommunekortet.

Målgruppe

Kommuner og andre nysgerrige anvendere af geodata, som er klar til at blive inspireret til anvendelser af satellitbilleder i en kommunal kontekst. Oplægget tager udgangspunkt i konkrete anvendelser af satellitdata i danske kommuner.

Yderligere uddybning af abstract