Navigating the future

Session

Hovedtalere

Abstract

Teknologi er en vidunderlig ting. Den har allerede ændret vores opfattelse af virkeligheden og den vil, hvis den bliver gearet rigtigt, ”disrupte” vores eksistens.

Nu er vi på vej ind i en æra med digital forstærkelse, hvor områder som kunstig intelligens, robotteknologi, genteknologi, bioteknologi, neuroteknologi, justerbar virkelighed og indkodning af værdibesparelser gør det muligt for os at genoverveje og omformulere alle aspekter af vores eksistens. Fra vores digitale jeg til de byer, vi lever i, vil nye lag fra samtiden give os nye horisonter at udforske og nye værktøjer til at udforske dem med.

At følge den slagne vej vil pludselig få en ny betydning, når navigation fjerner sig fra det at trykke på en skærm til det at være en del af historien.

Torsdag morgens hovedtaler, Aric Dromi, er digital filosof og professional ballademager.

Han ser ind i nye måder at tænke på, om hvordan ting virker – en sand innovativ tænker. Igennem innovation, med brug af filosofi og på forkant med teknologien ser Aric Dromi forklaringen af fremtiden som en essentiel del af at rumme denne og gøre fremtiden relevant – og er i stand til at fortælle en forsamling herom med stor klarhed og skarphed.

Han har arbejdet for en virksomhed til udvikling af førerløse biler. Det forudsætter som bekendt et indgående kendskab til sammenhængen mellem geodata og en lang række af fremtidens teknologier.

Hovedtalen vil blive givet på engelsk.

Målgruppe

All the green people over at Mars as well as the smartest people on planet Earth.

Yderligere uddybning af abstract

Navigating the future
Aric Dromi
Department of the Future