TAPAS – et brugereksempel i Aarhus til effektivisering af driftsopgaver

Session

Kommunale cases med satellitdata

Abstract

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i samarbejde med DTU Space og Aarhus Kommune i etableret en åben forsknings- og udviklingsplatform for positioneringsteknologi i Aarhus, kaldet Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer (TAPAS).

TAPAS leverer korrektioner til satellitnavigationssignaler i realtid, der vil muliggøre realtidspositionering på centimeter-niveau. Med platformen sigtes der mod at give virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner mulighed for at afprøve teknologiske løsninger, som gør brug af nøjagtig realtidspositioneringsdata i et realistisk miljø.

Præsentationen kommer ind på en konkret TAPAS brugercase, hvor Aarhus Kommune sammen med SDFE og private leverandører har søgt at integrere en nøjagtig TAPAS-positionering i kommunens driftsopgaver for vedligehold af grønne arealer ved hjælp af et autonomt køretøj.

Målgruppe

Målgruppen er kommuner, uddannelsesinsitutioner og virksomheder, der løfter opagver baseret på nøjagtig positionering.

Yderligere uddybning af abstract

Om TAPAS: Kravet til grundlæggende infrastrukturer i et moderne samfund stiger i takt med ønsket om øget vækst og effektivitet. Testbed i Aarhus for Præcisionspositionering og Autonome Systemer (TAPAS) er et test- og udviklingsprojekt, der sigter på undersøge, hvorvidt en tæt referenceinfrastruktur kan bidrage til at udnytte den fulde fordel af de tekniske potentialer i de nye globale satellitnavigationssystemer (GNSS).

Geodætiske referencesystemer er den grundlæggende infrastruktur, der danner basis for præcis positionering og navigation ved hjælp af Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Tilgængelige systemer i dag er primært baseret på GPS-målinger, med tillæg af lokale real-time kinematic (RTK) systemer.

Yderligere globale GNSS-systemer implementeres i disse år som BeiDou (Kina) og ikke mindst Galileo (Europa). Disse systemer danner nu grundlag for nye jordbaserede netværk og er tillige grundlaget for både hurtigere og bedre positions- og tidsbestemmelse. TAPAS etablerer en solid lokal jordbaseret netværks-testbed med 11 referencestationer, som korrigerer satellitnavigationssignaler. Forventningen er at støtte og teste nye avancerede teknologiske udviklinger med et behov for hurtig, effektiv og fleksibel præcis positionering på centimeterniveau i realtid. Ambitionen er også at udnytte Galileos fulde potentiale og evaluere dette systems kvalitet i forhold til GPS. Endvidere er det især målet at opnå en hidtil uset positionering på 1 cm3 i realtid.

Autonome systemer inden for transport, landbrug eller miljøovervågning, f.eks. automatiserede køretøjer og maskiner, droner, marineenheder udgør et meget stort vækstområde inden for en bred vifte af forretningsmuligheder. Autonome systemer er ofte tæt forbundet med geodætiske referencesystemer og tilhørende kommunikationsnetværk (Wi-Fi, 5G osv.). Det forventes derfor, at TAPAS kan give en vigtig og nødvendige teknisk indsigt i, hvordan autonome systemer kan fungere i byområder.

TAPAS fokuserer på området omkring Århus by og havn som testbed til in situ forsøg. Placeringen i et tætbefolket område giver også muligheder for at observere forstyrrelser forårsaget af det tætte bebyggede miljø i en by.

TAPAS-platformen åbnede d. 26 oktober 2018. TAPAS er tilgængeligt for forsknings- og udviklingsprojekter, der tester innovative prototyper og metoder, som gør brug af en nøjagtig positionering.

De 11 referencestationer er udformet på en fleksibel måde for at bruge de nyeste teknologier samt at sikre fremtidige tekniske udviklinger. Netværket er finansieret af SDFE og er udviklet i tæt samarbejde med DTU Space og Aarhus Kommune.

Ud over TAPAS fokuserer præsentationen på en konkret SDFE-støttet brugercase i Aarhus, men ophænget for casen er, at resultaterne har relevans for mange andre kommuner, der ønsker at effektivisere deres driftsopgaver gennem nøjagtig positionering. Casen er en del af implementeringen af initiativ 5.3 om positionering i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fra 2016.

TAPAS – et brugereksempel i Aarhus til effektivisering af driftsopgaver
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering