Erfaringer med samgravningskoordinering i Aarhus

Session

Forsyning

Abstract

Efter ændringen af Vejloven skal forsyningssselskaber og entreprenører fremover anvende et nyt samgravningsmodul i LER til at håndtere koordineringsforpligtelsen ved  gravearbejder.

Aarhus Vand arbejder allerede med koordination og samgravning på tværs, idet Aarhus Kommune har etableret en fælles platform, hvor ledningsejere i kommunen koordinerer. Alle relevante ledningsejere udstiller et WFS-lag med deres respektive projektområder og med udgangspunkt i dem, afholdes kvartalsvise koordineringsmøder. Målet er at reducere antallet af gravearbejder og omkostningerne til dette. Desuden er det en klar målsætning at reducere generne for borgerne.

I Aarhus Vand bliver projektpolygonerne brugt på tværs af systemer, således at de kun tegnes én gang. Når først polygonet er tegnet, så er det omdrejningspunkt for resten. Dette gælder hvad enten, det angår adresseudtræk, aktivering eller koordinering på tværs. Systemerne er integrerede, så polygonerne automatisk bliver udstillet, når de er "klar til koordinering".

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i forsyningsselskaber og kommunale myndigheder, der arbejder med koordinering af lednings- og vedligeholdelsesprojekter.

Yderligere uddybning af abstract

Erfaringer med samgravningskoordinering i Aarhus
Aarhus Vand A/S