Geodatas rolle i værdiskabelsen i det moderne samfund

Session

Hovedtalere ved Kortdage 2018

Abstract

Data er et enormt vigtigt element i værdiskabelsen i et moderne samfund som Danmark, hvor vi aktivt registrerer og bruger mange forskellige slags data i både den offentlige og private sektor. Hvis der ikke findes retvisende og aktuelle data, gætter vi bare, når vi træffer beslutninger – som individer, i forretningsøjemed og som offentlig sektor.

Data har derfor stor og stigende værdi. Geodata spiller en særlig rolle i værdiskabelsen – det har vi i geodata-branchen vidst i en lang årrække, men det har taget længere tid at få andre til for alvor at blive opmærksomme på det.

Siden aftalen om frisættelsen af offentlige grunddata i 2012 har vi arbejdet med et stort fokus på, at data skal skabe værdi i samfundet. Der er i den forbindelse bl.a. gennemført målinger af brugen af de frie data. En sådan undersøgelse viser, at SDFE’ data i 2016 har medført effektiviserings- og produktionsgevinster for 3,5 mia. kroner i den offentlige og private sektor. Det er en fordobling af værdien siden 2012.

Keynoten vil fortælle om arbejdet med at måle og veje værdien af data, og give konkrete eksempler på datadreven værdiskabelse.

Målgruppe

Hovedtaler ved Kortdage 2018. Alle deltagere er målgruppen for foredraget.

Yderligere uddybning af abstract

I Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er det ambitionen, at data nu og i fremtiden skal være en væsentlig driver i innovationen af det danske samfund. Dermed får vi en moderne og effektiv offentlig sektor, og så giver vi virksomhederne mulighed for at udnytte data til nye vækstmuligheder. For at understøtte dette, arbejder vi på, at data af høj kvalitet er nemme at få fat i og nemme at bruge.

Vores data er frit tilgængelige for alle – både myndigheder, virksomheder og borgere. Styrelsen har via de mange tværoffentlige samarbejder og den store brugerskare fingeren på pulsen i forhold til, hvor data skaber værdi.

Kristian Møller er direktør i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering siden 1. januar 2016. Han er uddannet cand.merc.(mat). Fra år 2013 til år 2016 var Kristian Møller direktør i Geodatastyrelsen og inden da bl.a. vicedirektør i Energistyrelsen, kontorchef i Finansministeriet og seniorøkonom i Maxwell Stamp PLC i London.

Geodatas rolle i værdiskabelsen i det moderne samfund
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering