Dronen som supplement til projektstyring

Session

Droner

Abstract

Dronerne er blevet en vigtig del af vores hverdag i entreprenørbranchen. Vi bruger dem blandt andet til løbende kortlægning af byggepladser med henblik på beregning af mængder, fremdriftsopgørelser, samt til as-built dokumentation, inden arbejdet afleveres til kunden.

Men hvordan udnytter vi bedst den enorme datamængde, dronerne indsamler, og hvordan får vi afleveret et format, som vi selv og vores kunder kan anvende? Disse aktuelle udfordringer, samt en cost-benefit analyse, bliver berørt ved foredraget. Vi vender også hvilke fordele, kunden kan drage nytte af ved at bruge droner sammenlignet med traditionelle metoder.

Oplægget inkluderer også en fremtidsperspektivering, hvor muligheder for brug af LIDAR bliver belyst. Hvilken betydning får Machine Learning for entreprenørbranchen? Hvad kommer det til at betyde, når fejl eller mangler på byggepladser kan identificeres i realtid?

Målgruppe

Målgruppen er deltagere fra kommuner, anlægsbranchen og byggebranchen, samt landmålere og landinspektører.

Yderligere uddybning af abstract

Dronen som supplement til projektstyring
Spotland A/S