Visuel understøttelse af den datadrevne kommune

Session

Visualisering

Abstract

De danske kommuner har i disse år store udfordringer bl.a. på grund af den demografiske udvikling. De er pressede og ønsker i øget grad at inddrage fakta i deres beslutninger. Med andre ord at blive datadrevne.

Hvad er status? Virker vores tiltag? Skal der igangsættes nye projekter?

Geo Fyn og de tilhørende ejerkommuner understøtter i fællesskab den datadrevne kommune på flere niveauer. Dette gælder den konkrete sagsbehandling, men andrager også større tværkommunale strategiske initiativer.

Kom og hør om, hvordan opgaven gribes an, herunder:

  • Samarbejde på tværs
  • Behovsdrevne projekter
  • Målrettede og godt beskrevne datasæt
  • Gode visualiseringer – geografi giver overblik, grafer giver indsigt i udvikling over tid

Der vil blive præsenteret cases, hvor omdrejningspunktet er:

  • Bedre beslutninger vha. geografisk ledelsesinformation (FLIS) med benchmarking fra lands- til distriktsniveauet
  • Bedre by- og trafikplanlægning vha. sensor-data

Målgruppe

Målgruppen er de, der arbejder med data og ønsker at understøtte de datadrevne beslutninger på flere niveauer i kommunerne. Det strækker sig fra den konkrete sagsbehandling til større strategiske initiativer på tværs af kommunegrænserne.

Yderligere uddybning af abstract