Erfaringer med samgravningskoordinering i Esbjerg

Session

Forsyning

Abstract

Vejloven er ændret, så forsyningsselskaber og entreprenører nu skal anvende et nyt samgravningsmodul i LER til at håndtere forpligtelsen i Vejloven til at koordinere gravearbejder.

Første aftapning af modulet blev lanceret i juli 2018. Der kommer yderligere funktionalitet i 3 faser over de kommende år.

DIN Forsyning, Esbjerg Kommune m. fl. har i årevis udarbejdet 4-årsplaner for anlægsarbejder med det mål, at alle parter udfører hver deres arbejde i én koordineret operation. Så skal der kun graves én gang og der kan ske en økonomisk fordeling mellem de involverede.

Indlægget vil skitsere forretningsprocessen i samarbejdet og de erfaringer, der er opnået. Målet er at bidrage til en god diskussion og gerne inspirere til udviklingen af LER samgravningsmodulet.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i forsyningsselskaber og kommunale myndigheder, der arbejder med koordinering af lednings- og vejvedligeholdelsesprojekter.

Yderligere uddybning af abstract

Merete R. Jensen, DIN Forsyning A/S, er medforfatter på indlægget.

Erfaringer med samgravningskoordinering i Esbjerg
DIN Forsyning A/S