Indendørs kortlægning i farver og billeder

Session

3D Lab - Bygninger

Abstract

Opmåling med laserscanning og simultan fotografering af 270º panorama-billeder kobles sammen med NavVis M6.

Koblingen af laserscanning og billedoptag kobles sammen til et stærkt, visuelt værtøj til planlægning, kontrol og inspektion igennem IndoorViewer. Opmålingen med NavVis M6 kan foretages på udvalgte tidspunkter og vil dokumentere fremdrift og tilstand, som giver mulighed for gentagne inspektioner, opmålinger i model og informationsdeling.

Billeder og punktsky visualiseres gennem browser med understøttelse af POI og sammenkobling af eksisterende infrastruktur, hvor der ligeledes kan optages mål og volumen. Den unikke placering kan deles med forskellige brugergrupper, som skulle ønske at være tilstede, finde frem til en bestemt lokation eller indhente information om det pågældende sted.

Målgruppe

Målgruppen defineres ud fra et behov om kendskab til den øjeblikkelige situation. Målgruppen er f.eks. planlæggere, bygherrer, bygningsadministratorer og entreprenører, hvor behovet for viden om udseende og dimensioner samt informationsdeling og planlægning er kerneord.

Yderligere uddybning af abstract

Indendørs kortlægning i farver og billeder
Daniel Philip Aaby Holt
LE34