Cloud App til argumented reality

Session

3D Lab - Bygninger

Abstract

Kom og se, hvordan du kan frigøre 3D potentialet gennem dataintegration ved hjælp af en "Cloud App" til augmented reality.

Vi bygger en cloud app til augmented reality på smartphones, som deltagerne selv kan afprøve. Eftersom vi bygger denne app live, så kommer vi til at berøre mange klassiske problemstillinger mht. til 3D databehandling og håndtering.

Udfordringerne er ofte gentagne, og det er vigtigt at være i stand til at automatisere datahåndtering især da 3D kræver store mængder data og megen procesering. Det vil i forbindelse med udviklingen af app’en blive vist, hvordan de mest almindelige udfordringer i 3D arbejdsprocesser kan løses, på desktop eller i cloud. Vi fokuserer på format, geometrier, styling og tilretning.

Formatet gør en forskel. Muligheder til at håndtere forskellige formater spiller en meget vigtig rolle for dataintegration. Eksempler vises for Cesium, Geodatabaser, Revit og I3S.

Manipulation af geometrier. Skal man bruge surface eller solid? Hvordan ændrer du geometritypen?

Styling til visualisering. Styling af 3D objekter er ofte en smule mere vanskeligt end i 2D GIS.

Validering, korrektion og beregninger. At validere og rette defekt input, samt at beregne mængder er ligeledes vigtigt.

Målgruppe

Alle med interesse eller behov for effektiv håndtering af 3D data.

Yderligere uddybning af abstract