Effektiv bekæmpelse af invasive plantearter

Session

Droner

Abstract

Værktøjet står på en tredelt teknologisk platform:

*   Drone. Med brug af droner og påmonteret kamera laves fotooptagelser af relevante områder i kommunen. Dronerne kan være kommunernes ejendom (allerede tilfældet i en række kommuner), eller de kan stilles til rådighed af en ekstern operatør.

*   Cloudbaseret billedhåndteringssoftware til brug ved inspektionsopgaver - Scopito-systemet, hvor alle relevante billeder uploades til kommunens egen konto. Billederne algoritme-processeres med henblik på genkendelse af den ønskede invasive art, og der dannes "Heat Map" til overblik. Systemet åbner mulighed for, at der automatisk udsendes mail til den relevante lodsejer til personlige e-boks.

*   Algoritmer - forskere udvikler løbende de algoritmer, der er i stand til at genkende den invasive art på billederne i softwaresystemet. P.t. er der fokus på genkendelse af bjørneklo.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er i første omgang alle danske kommuner og institutioner, der er ansvarlige for overvågning af plantearter i den danske natur.

Yderligere uddybning af abstract

Baggrund

Med henvisning til Miljø- og fødevareministeriets "Handlingsplan mod invasive arter"[1] står det klart, at stat, kommuner og interessenter, herunder skov- og landbruget, og ikke mindst almindelige borgere er forpligtede til at agere aktivt mod yderligere spredning af invasive arter for at bevare den danske natur.

For at adressere denne udfordring og fremkomme med et effektivt værktøj der tager afsæt i moderne teknologi, forskning og praksiskendskab fra kommunerne, er der i april 2018 nedsat en projektgruppe, der har til formål at fremkomme med et attraktivt værktøj, der kan forbedre og styrke indsatsen mod invasive arter - indledningsvis mod bjørneklo.

Droner kan indsamle store mængder billedmaterialer af potentielle områder med bjørneklo (eksempelvis langs med vandløb). Instanser af bjørneklo detekteres automatisk i de indsamlede billeder, hvorefter observationer indtegnes på et kort. De neurale netværk, vi anvender til at detektere bjørneklo, kan finde planterne, mens de stadigvæk er små.

Gøres interessenterne opmærksom på problemer med bjørneklo tidligt i vækstforløbet, er bekæmpelsesopgaven mere overskuelig hvorfor man kan forvente, at flere lykkes med den tidlige bekæmpelse.

Gennemføres bekæmpelsen tidligt, undgår man, at de invasive arter får fat i området.

Dermed bliver den samlede udgift til bekæmpelsen af bjørneklo reduceret for de enkelte lodsejere.

Der er fokus på at gøre det samlede workflow effektivt, ikke bare opsamling og analyse af data, men også hvordan man automatisk kan integrere med kommunernes systemer, så intern administration og korrespondance med lodsejere kan reduceres.

Parter bag projektgruppen:

*   Syddansk Universitet

*   Scopito ApS

*   UAS Denmark

*   Ishøj Kommune

*   Odense Kommune

*   Nordfyns Kommune

*   Egedal Kommune

Effektiv bekæmpelse af invasive plantearter
Henrik Skov Midtiby
Syddansk Universitet (SDU)