Effektiv renovering af vand-og spildevandsnet med satellitdata (Facillity management)

Session

Kommunale cases med satellitdata

Abstract

Dette foredrag omhandler effektiv renovering af vand- og spildevandsnettet med hjælp fra satellitdata, dvs. Facillity management.

Lemvig Vand og Spildevand (LVS) er et forsyningsselskab, som er ejet af Lemvig Kommune. En betydelig del af selskabets arbejde består i løbende at sikre, at den underjordiske infrastruktur for vandforsyning og spildevandsafledning fungerer optimalt.

Den gennemsnitlige levetid for de underjordiske rørledninger er 75 år, men LVS har konstateret, at ledningerne kun holder i gennemsnitlig 30 år i Thyborøn. Denne reducerede levetid skyldes primært vertikale landbevægelser i området. Landbevægelserne kommer til udtryk i form af store lokale sætningsrater, som medfører stor belastning på rørene, som til sidst knækker.

LVS er derfor i samarbejde med Lemvig Kommune, Kystdirektoratet og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering begyndt at anvende satellitdata fra EU’ jordobservations-program, Copernicus, til kortlægning af de vertikale landbevægelser og deres hastigheder. Med de nye data fra Sentinel-1 satellitten kan de områder, hvor rørsystemerne udsættes for størst stresspåvirkning, udpeges, hvilket giver et vigtigt input til planlægning af renoveringsindsatsen.

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er landinspektører, rådgivende ingeniører, forsyningsselskaber og kommuner.

Yderligere uddybning af abstract

Effektiv renovering af vand-og spildevandsnet med satellitdata (Facillity management)
Lars Nørgård Holmegaard
Lemvig Vand & Spildevand A/S