Retlige digitale kort

Session

Planlægning

Abstract

Den omfattende digitalisering i samfundet skaber forventninger om, at sager med det offentlige kan klares nemt og hurtigt på Internet. Samtidig skal ny regulering være digitaliseringsparat, så den ikke alene er enkel, klar, entydig og gennemsigtig, men også gør det muligt at automatisere sagsbehandling og forhindre fejl og misbrug.

På tværs af det tekniske område – miljø, landbrug, trafik, plan og bolig – er der behov for en tættere kobling mellem kort og bestemmelser, hvis ambitionen om, at lovgivning skal være yderligere tilgængelig, enkel, klar, entydig og gennemsigtig, skal opretholdes.

Det er endnu ikke hugget ud i sten, hvordan vi i Danmark har tænkt os at løse denne udfordring. På denne session fortæller og diskuterer vi det igangværende arbejde med retlige digitale kort på det statslige område.

Medforfatter ved foredraget er: Henrik Ørum Svendsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Målgruppe

Målgruppen er alle, der arbejder med lovgivning, som har relation til arealanvendelse.

Yderligere uddybning af abstract

Erhvervsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering vil gerne indbyde deltagerne til at komme med gode forslag til, hvordan kortet bliver indgangen til af forstå bestemmelserne, og ikke blot et bilag…

Retlige digitale kort
Christina Rolandsen
Erhvervsstyrelsen