3D bymodel som kommunalt analyse- og formidlingssværktøj

Session

3D Lab - Byer

Abstract

Jeg er uddannet bygningsarkitekt og har i mange år arbejdet med 3D data og modellering.

I de seneste 5 år har jeg arbejdet med 3D data og bymodeller som et analyse- og formidlingsværktøj i forbindelse med lokalplanlægning og byudvikling. Først i Holstebro Kommune og nu i Aarhus Kommune, hvor har jeg været en stor forkæmper for at få 3D ind i den kommunale byudvikling.

3D i den kommunale byudvikling har et stort potentiale som et fremragende analyse- og formidlingsværktøj, der kan bruges i en bred sammenhæng og til mange forskelligartede opgaver.

Det er et yderst anvendeligt værktøj i dialogen med borgere, politikere og fagfolk, hvor det som formidlingsværktøj har nogle helt klare fordele sammenlignet med traditionelle 2D tegninger, hvori den rumlige og 3. dimension logisk nok ikke er til stede og derfor gør forståelsen og læsbarheden af det konkrete projekt sværere.

Målgruppe

Målgruppen er alle deltagere med interesse for 3D data og brug af 3D modellering i forbindelse med projekt- og byudvikling inden for det kommunale område.

Yderligere uddybning af abstract

I Aarhus Kommune er vi i gang med en spændende proces med at folde potentialet med brug af 3D bymodellen ud, og vil, med afsæt i Planafdelingen og det daglige virke med byudvikling, benytte det som et værktøj til at skabe bedre projekter og byudvikling i dialog med bygherre, rådgivere, politikere og borgere.

Vi er først lige for alvor kommet rigtigt i gang med brugen af 3D data og bymodellen, men der findes så mange potentialer inden for området, som ikke rigtigt har foldet sit fulde potentiale ud i den kommunale myndighedsbehandling.

Vi ønsker at bruge 3D som et dialog- og udviklingsværktøj i samarbejde med byens tegnestuer, rådgivere, Aarhus Arkitektskole og andre med interesse for området. Vi ønsker at gøre formidlingen meget enklere og mere klar, og ser i den forbindelse også spændende muligheder i både VR og AR.

3D bymodel som kommunalt analyse- og formidlingssværktøj
Aarhus Kommune - Teknik og Miljø