Vurderingsportalen: Formidling af de nye ejendomsvurderinger

Session

Ejendomsdata

Abstract

Hvordan genopbygges tilliden til offentlige ejendomsvurderinger efter massiv kritik? Den opgave er Vurderingsportalen sat i verden for at løse, og det gør den med et princip om transparens. Her er kortvisualiseringer et af de vigtigste greb.

Baggrunden er, at der i 2019 kommer nye ejendomsvurderinger, som er baseret på helt nye metoder, og mange flere data end nogensinde før, herunder geodata. Via portalen præsenteres boligejerne for de væsentligste data, der ligger til grund for vurderingerne i en deklarationsproces, hvor det er muligt at berigtige data. Derefter er vurderingerne, beregningerne og datagrundlaget tilgængeligt for boligejerne.

I alle faserne understøtter kortvisualiseringer boligejerens forståelse. Afstand til skov, vej og kyst bliver markeret på ortofotos, og naboområdet visualiseres på matrikelkort - for blot at nævne nogle få eksempler.

Målgruppe

Alle med interesse for formidling via geodata.

Yderligere uddybning af abstract

Vurderingsportalen: Formidling af de nye ejendomsvurderinger
Udviklings- og forenklingsstyrelsen