SpaceAcademy@DK: uddannelse og efteruddannelse indenfor rum

Session

Undervisning

Abstract

SpaceAcademy@DK handler om, hvordan vi bedst får uddannet den nye generation af jordobservations-eksperter.

Jeg forestår en mini-workshop, hvor interesserede deltagere ved Kortdage 2018 diskuterer, hvad den ideelle kandidat, der arbejder med jordobservation, skal kunne, og hvad universiteterne kan bidrage med.

Formålet med SpaceAcademy@DK er at få rummet ind i undervisningen på de videregående uddannelser i større omfang, end det er tilfældet i dag. Vi skal dermed sikre, at Danmark uddanner den fremtidige arbejdskraft, så potentialet i Rumdata og Rumforskning kan udnyttes fuldt ud, og at rekrutteringen til STEM-uddannelserne øges ved at bruge rummets fascinationskraft.

På samme tid vil SpaceAcademy@DK bidrage til, at intensionerne bag Danmarks Rumstrategi opfyldes, og at Danmark får maksimalt udbytte af deltagelsen i internationalt samarbejde om rummet.

Målgruppe

Deltagere, der søger muligheder for uddannelse og efteruddannelse indenfor rum-området.

Yderligere uddybning af abstract

Læs mere på: www.danishspaceacademy.dk

SpaceAcademy@DK: uddannelse og efteruddannelse indenfor rum
Sandholt ApS