Hvordan sikres en optimal og valid rute for lastbiler?

Session

Trafik

Abstract

I geodata-verdenen er ruteplanlægning en klassisk netværksalgoritmisk disciplin. De typisk kommercielle ruteplanlægningsværktøjer har rig mulighed for at optimere ruter under en række krav, så som brug af via-punkter, undgåelse af mindre veje etc.

For en række erhverv er dette dog ikke tilstrækkeligt. Idet der kan være begrænsninger, der ikke kan tages højde for i de gængse ruteplanlægningsalgoritmer. Eksempler kan være farligt gods, eller køretøjer med en last, der falder uden for de normale højde- og længdemål så som vindmøllevinger.

I dette arbejde er der taget udgangspunkt i frihøjde brodata fra Vejdirektoratet samt trafikkortet (trafikkort.vejdirektoratet.dk). Med udgangspunkt i disse to kilder er der skabt basis for en erhvervsorienteret rutevejleder for ekstra høje køretøjer, som kan reducere antallet af lastbil / bro-kollisioner og forenkle planlægningsarbejdet i forbindelse med svær transport.

Målgruppe

Målgruppen er medarbejdere i trafiksektoren, erhvervsdrivende, og vejfolk i kommunerne,

Yderligere uddybning af abstract

Hvordan sikres en optimal og valid rute for lastbiler?
Mathias Nielsen
Atkins