Et nyt Udinaturen for friluftsdata i Danmark

Session

Friluft og natur

Abstract

Udinaturen har hidtil været et åbent system, hvor alle, både private og offentlige, har mulighed for at indlægge friluftsdata gratis. Brugervenligheden har dog ikke været i top, og systemet har flere uhensigtsmæssigheder, der desværre har været en årsag til, at det hidtil ikke har været den succes, som det var forventet ved lanceringen for år tilbage.

Naturstyrelsen har sammen med udvalgte kommuner, Miljøstyrelsen og andre interessenter arbejdet med at nytænke og revitalisere systemet. Målet er, at et nyt, Udinaturen, bliver mere brugervenligt og et attraktivt sted til lagring og udstilling af friluftsdata fra hele landet. Projektet arbejder med følgende målsætning: Systemet skal være enkelt og brugervenligt.

Det er et partnerskab, med oplevelse af ejerskab hos de involverede kommuner og stat. Der skal være styr på data og datakvalitet. Stat og kommune skal have nem adgang til at få data ind og ud af Udinaturen. Systemet skal være fleksibelt og følge med tiden og behovet hos partnerne.

Ved Kortdage 2018 vil vi præsentere visionerne for et nyt Udinaturen og status for den konkrete revitalisering heraf, der er i gang i et samarbejde med bl.a. KL og en række kommuner.

Målgruppe

Målgruppen for foredraget er kommunerne, og særligt medarbejdere i afdelinger, som arbejder med friluftsdata og friluftsliv.

Yderligere uddybning af abstract