Danmarks veje binder os sammen - nu også digitalt

Session

OBS!

Abstract

Der er en vækst i vej- og trafikdata, og et øget behov for udveksling, sammenstilling og smartere vedligehold af data. Tænk bare på Smart City og selvkørende biler. Samtidig er der et voksende behov for adgang til data knyttet til veje – også uden for vejsektoren.

Data om veje er ofte knyttet til en vejstrækning – og opdelingen i strækninger er ”flydende”. Med implementeringen af vejreferencemodellen (VRD) i GeoDanmark har vi fået et offentligt register med unikke og stabile vejreferencer, der muliggør kobling af data på tværs af sektorer og myndigheder.

Vi fortæller om, hvordan VRD giver digital sammenhæng. Hvordan et unikt samarbejde mellem KL, GeoDanmark, SDFE og VD er lykkedes med at få VRD etableret, og i et samarbejde med SWECO, VD og landets kommuner har fået det implementeret i vejforvaltningerne. Og vi løfter sløret for nogle af de potentialer, der ligger i brugen af VRD.

Målgruppe

Den primære målgruppe er kommunale, regionale og statslige medarbejdere og ledere, der arbejder med mobilitet, data, digitalisering, Smart City og vejvedligehold. Oplægget giver indsigt i sammenhængen mellem forretningsbehov, anvendelser og tekniske løsninger. Private aktører er naturligvis også velkomne!

Yderligere uddybning af abstract