Ny GeoDanmark systemunderstøttelse

Session

OBS!

Abstract

GeoDanmark-samarbejdet mellem staten og kommunerne har udviklet et nyt tidssvarende system, der gør det lettere at håndtere og redigere GeoDanmark-data. Systemet rummer nye muligheder for andre forvaltningers fagsystemer at integrere med GeoDanmark-data.

Kom og få indblik i de muligheder, systemet har, og hør også om de oplevelser, som brugerne har haft med systemet i det første halve år. De nye muligheder gør bl.a., at data hurtigere kan opdateres og dermed blive mere aktuelle og nøjagtige. Det er forventningen, at data fremover derfor også kan anvendes mere i andre offentlige forvaltninger.

Målgruppe

Målgruppen er medlemmer af GeoDanmark og dataeksperter, som til dagligt arbejder med GeoDanmark-data. Herudover også potentielle kommende anvendere af GeoDanmark-data og systemudviklere.

Yderligere uddybning af abstract

GeoDanmark-samarbejdet mellem staten og kommunerne har med bistand fra KMD og Septima i 2017-2018 fået udviklet en ny systemunderstøttelse for GeoDanmark. Systemet blev idriftsat i maj 2018 og understøtter bl.a. GeoDanmarks dataproduktion, herunder kommunernes årlige æn­drings­udpegninger. Oplægget vil fokusere på de muligheder, der kommer med det nye system, men også komme rundt om udvikling af systemet og de oplevelser, brugerne har haft i systemets første levetid.

Det nye GeoDanmark-system rummer mange nye funktioner, som gør det lettere at opdatere data, end det har været tidligere. Der er f.eks. mulighed for at foretage redigering af data via en webklient på en ensartet måde på tværs af landets kommuner, og i SDFE via en sagsbaseret tilgang. Det nye system giver desuden langt bedre muligheder for integration med andre fagsystemer, hvorved muligheden for bl.a. administrativ ajourføring af data forbedres væsentligt. Hermed er vejen banet for endnu mere aktuelle GeoDanmark-data.

Systemet er ”født” med en webklient, men det er forhåbningen, at der vil blive udviklet diverse løs­ninger til integration med fagsystemer, fx i kommunerne. Via systemets API kan 3. parts leverandører nemt udvikle løsninger til ajourføring af GeoDanmark-objekter. Der har igennem hele projektet været fokus på at tilrettelægge snitflader, så ajourføringen kan foregå som led i arbejdsgange i andre fagsystemer.

Det nye GeoDanmark-system hænger også godt sammen med GeoDanmarks nye strategi, som er med til at skabe muligheder for ny og bredere anvendelse af GeoDanmark-data på tværs af forvaltnings­grænser i den offentlige sektor. Når man hurtigere og lettere kan opdatere data og derved gøre data mere aktuelle, bliver de samtidig mere interessante og anvendelige i andre forvalt­ningers løsninger.

GeoDanmark er et samarbejde mellem Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og landets 98 kommuner om at kortlægge Danmark og sikre, at vores viden om udviklingen i landskab og byer er præcis og aktuel. GeoDanmark-data er frie grunddata, som udstilles via Datafordeleren, så de let kan tilgås og anvendes i forskellige løsninger eller kobles sammen med andre data.

Ny GeoDanmark systemunderstøttelse
Reno Lindberg
Silkeborg Kommune