Rummet og Danmark anno 2018

Session

Jordobservation og positionering

Abstract

Som introduktion til rumsporet på Kortdage, bevæger vi os op i helikopteren. Vi giver en status på resultatet af de 46 initiativer i Danmarks nationale rumstrategi, der netop er ved at være gennemført. Samtidig løfter vi sløret for de nye planer for den videre udvikling af rumområdet i Danmark, som planlægges i et samarbejde mellem Tværministerielle Rumudvalg, Rumforskningsudvalget og øvrige udvalg på området.

Desuden præsenteres de væsentligste konklusioner fra to helt nye analyser: 1. Opdateret statistik og potentialer for vækst i rumerhvervet baseret på satellitdata og ny teknologi, 2. Sårbarhedsanalyse om Danmarks afhængighed af satellitter: Konkrete risici i tilfælde af, at satellittjenesterne svigter - konsekvenser og eksistensen/karakteren af beredskabsplaner i Danmark.

Endelig præsenteres de store linjer i EU’ udkast til ny forordning på rumområdet, det dertilhørende budget samt processen for godkendelse heraf og betydningen for danske brugere.

Målgruppe

Deltagere, der er interesserede i at høre sidste nyt om satellitdata.

Yderligere uddybning af abstract

Rummet og Danmark anno 2018
Peter Mandix Sehestedt
Styrelsen for Forskning og Uddannelse