GIS-baseret beslutningsstøtte til bæredygtig havplanlægning

Session

Open air: Førerløs bus og besøg hos AAU

Abstract

Havet udgør idag rammen om et bredt spektrum af menneskelig aktivitet. Mulighederne for yderligere udnyttelse af ressourcerne på søterritoriet har stor politisk bevågenhed både nationalt og på tværs af søterritorierne.

Havplanlægning indbefatter afvejningen af benyttelses- og beskyttelseshensyn i det marine miljø på et bæredygtigt grundlag. For at sikre beslutningsgrundlaget har man brug for avancerede værktøjer, der kan håndtere store datamængder og udføre beregninger af forskellige miljøpåvirkningers betydning for arter og økosystemer.

Det er basisfunktionaliteten i det GIS-baserede analyse- og visualiseringsværktøj, Mytilus, der endvidere er udviklet til at understøtte beregningstunge ”hvad-nu-hvis”-scenarier.

I præsentationen illustreres med eksempler fra Kattegat, hvordan et værktøj som Mytilus kan bidrage til havplanlægningen, og hvilke datamæssige udfordringer, der skal løses.

Målgruppe

Planlæggere, beslutningstagere og andre med interesse for GIS-baserede beslutningsstøtteværktøjer til havplanlægning.

Yderligere uddybning af abstract

GIS-baseret beslutningsstøtte til bæredygtig havplanlægning
Lise Schrøder
Aalborg Universitet