Plandata – et autoritativt grunddatasæt?

Session

Planlægning

Abstract

Plandata.dk har fået en ny datamodel, så lokalplaner nu vises i plandk2+ med flere niveauer og flere bestemmelser end tidligere. Den seneste ændring af planloven har også skærpet retligheden af plandata, idet planer nu skal være indmeldt til plandata.dk for at have retsvirkning. Kan man dermed sige, at plandata nu er autoritative? Og kan de lægges til grund for afgørelser?

Med udgangspunkt i plandata klarlægges i oplægget forholdet mellem regulering og kort. Vi diskuterer, hvorvidt plandata er eller bør være en retlig repræsentation af loven (her lokalplanen).

Grunddataprogrammet og lokalplaner, som i dag i høj grad er digitale planer, kalder på en diskussion af og en vision for plandata som et autoritativt grunddatasæt. Den diskussion tager vi i dette oplæg sammen med jer tilhørere.

Målgruppe

Målgruppen er planlæggere og GIS-ansvarlige i kommunerne samt beslutningstagere, især inden for grunddataprogrammet.

Yderligere uddybning af abstract

Grunddataprogrammet har sat fokus på de første seks datasæt som en basal del af en offentlig datainfrastruktur. Næste bølge bør være de fagspecifikke data, især dem, der anvendes af flere sektorer. Plandata er et sådant datasæt. Datasættet fastlægger byggeretten i et givent område og har dermed betydning for reguleringen af fast ejendom i bred forstand. Data anvendes af mange sektorer – herunder til ejendomsbeskatning.

Plansystem.dk har i over ti år givet adgang til digitale data om planer. I år er der implementeret en ny datamodel, så lokalplaner nu vises i plandk2+ med flere niveauer og flere bestemmelser end tidligere. Plandata har nu desuden en anvendelse som 'grunddata', idet de lægges til grund for ejendomsbeskatningen. Den seneste ændring af planloven har også skærpet retligheden af plandata, idet planer nu skal være indmeldt til plandata.dk for at have retsvirkning. Kan man dermed sige, at plandata nu er autoritative? Og kan de lægges til grund for afgørelser?

Oplægget klarlægger med udgangspunkt i plandata forholdet mellem regulering og kort. Dels er der brug for en retlig kortlægning af, hvordan en lovtekst kan kobles til et kort, men i det konkrete tilfælde er der også brug for en diskussion af, hvorvidt en datamodel kan være repræsentativ for de mangeartede lokalplaner.

Der har ikke hidtil været et særligt fokus på sammenhængen mellem kort og regulering, hvorfor der derfor heller ikke har været mange løsningsforslag i forhold til, hvordan retligheden kan repræsenteres gennem kortet. Hvordan vises og anvendes 'visioner' sammenlignet med reelle byggeretlige reguleringer?

Grunddataprogrammet og lokalplaner, som i dag i høj grad er digitale planer, kalder på en diskussion af og en vision for plandata som et autoritativt grunddatasæt. Oplægget klarlægger og diskuterer, hvorvidt plandata er eller bør være en retlig repræsentation af loven (her lokalplanen).

Plandata – et autoritativt grunddatasæt?
Aalborg Universitet / COWI