Visualisering - teknologien og overvejelserne bag designet

Session

Visualisering

Abstract

Teknisk har det længe været muligt at tilpasse kort til den specifikke brugssituation. Alligevel ser vi, at mange vælger et standardkort f.eks. googlekort inkl tilfældige pins (grillbarer mm.) og lægger det i en løsning med naturformidling.

Med oplægget vil jeg komme ind på forskellige muligheder, der er for at tilpasse kortet, så det passer til det specifikke brugsscenarie. Jeg vil gennemgå de forskellige tekniske løsningers måder at ændre styles på og derefter komme med konkrete eksempler på tekniske redskaber, der kan give en bedre kortoplevelse, f.eks. hvordan valg af tema i brugergrænsefladen / klienten afspejler opdateringer af baggrundskortet, så det passer til den specifikke situation.

Eksempler er fra egne og andres projekter, hvor der bruges nye teknologiske muligheder (f.eks. glidende overgange og hurtigere opdatering af kort). Projekterne omhandler lokalplaner, løberuter og naturkort.

Målgruppe

Målgruppen er projektejere, leverandører og udviklere.

 

Yderligere uddybning af abstract

Der er mange muligheder for at tilpasse kort efter behov, men ofte anvendes det samme kort til mange formål. I stedet bør man arbejde mod at lave flere målrettede kort.

For brugeren kan det betyde, at den samlede oplevelse af løsningen forringes, hvis et kort ikke er prioriteret og tænkt ind som en del af brugeroplevelsen. Indirekte kan kortet opleves som forstyrrende og frakoblet et ellers potentielt gennemtænkt design. I grelle tilfælde opleves kortet direkte som værende uoverskueligt og måske kan det slet ikke formidle det, som var intentionen. Årsagen til dette kan være en manglende viden om de teknologiske muligheder, der er for at ændre et kort, og om, hvordan man bedst gør det.

Observationer, der kommer ind under emnet, er:

- mange data kan nemt blive uoverskueligt - omvendt kan det være stærkt til at vise tendenser

- baggrundskort skal fremhæve de data, der vises oven på - dvs. tilpasses data, så det ses som en helhed

- kort skal være lette at aflæse - minimalt behov for signaturforklaring

- farver og indhold: der skal både tages stilling til hvordan og hvad, der skal vises

- nye muligheder med nye teknologier: kan understøtte en bedre brugeroplevelse

Visualisering - teknologien og overvejelserne bag designet
Karsten Pihl
Septima