Copernicus' potentiale i natur- og miljøforvaltning

Session

Workshop om anvendelse af satellitdata

Abstract

De frie Copernicus-data kan gøre sig gældende, som en kvalificeret og omkostningseffektiv teknologi i natur- og miljøforvaltningen.

Miljøstyrelsen gennemfører i 2018 et pilotprojekt for at afsøge mulighederne med Sentinel 1 og Sentinel 2 data til kortlægning af udvalgte invasive plantearter. Formålet er at kunne estimere de økonomiske konsekvenser ved at bekæmpe arterne.

Plantearterne har forskellig udbredelse, biologi og blomstringsperiode, og de repræsenterer derved forskellige sværhedsgrader for identifikation og kortlægning. Der lægges vægt på at afprøve metoden under forskellige biogeografiske, jordbundsmæssige og hydrologiske forhold, samt andre afgørende parametre for identifikation af planterne.

Vi præsenterer resultaterne af kortlægningen samt styrker, svagheder og perspektiver for artsgenkendelse og forandringsudpegning ved semiautomatisk klassifikation ud fra Copernicus-data.

Målgruppe

Natur og miljøforvaltere, biologer samt fagpersoner interesseret i muligheder og perspektiver med Copernicus data

Yderligere uddybning af abstract