Nye offentlige ejendomsvurderinger og geografiske variable

Session

Ejendomsdata

Abstract

SKAT har på tidligere Kortdage fortalt om, hvordan geografiske oplysninger indgår i modellen for beregning af de nye offentlige ejendomsværdier. Nu nærmer vi os udsendelsen af vurderingsmeddelelser, og vi har ikke alene et klart billede af, hvordan de geografiske variable skal indgå i modellen, men vi har også nogle klare målinger på effekten af de enkelte variable.

Hvad betyder det konkret, at man bor tæt på kysten? Tæt på en motorvej? Hvad betyder god udsigt? Hvor stor sikkerhed er der bag beregningerne?

Modelvalideringen udpeger ejendomme, hvor der kan være tvivl om den modelberegnede værdi. Disse ejendomme udtages til manuel sagsbehandling, hvor blandt andet et GIS-værktøj benyttes. Mulighederne ved brug af dette værktøj præsenteres.

De offentlige ejendomsvurderinger er genstand for stor interesse. Der er her tale om et indlæg, som viser nogle meget konkrete resultater.

Målgruppe

Målgruppen er alle, som interesserer sig for de nye offentlige ejendomsvurderinger og brugen af geografiske variable i matematiske modeller.

Yderligere uddybning af abstract

I 2019 udsender SKAT ejendomsvurderingsmeddelelser for ca. 1,7 mio. ejerboliger. SKAT har på tidligere Kortdage fortalt om vurderingsmodellen til beregning af de nye offentlige ejendomsværdier. I vurderingsmodellen indgår en række variable om bygningens karakteristiska – fx ejendommens alder og størrelse, antal toiletter og bad m.m. – men naturligvis også en række oplysninger om de geografiske forhold omkring ejendommen. Det drejer sig om afstandsvariable, fx afstand til kyst, sø, motorvej, jernbane m.m., men også oplysninger om udsigt og oplysninger om grundens form og hældning indgår.

SKAT er nu næsten i mål med modellerne, og kan derfor fortælle mere detaljeret og konkret om den værdimæssige betydning af de enkelte variable. Hvad betyder det for ejendomsværdien, at man bor tæt på kysten eller tæt på en motorvej? Hvor stor skal afstanden være, før det ikke har nogen værdimæssig effekt? Hvordan måler man udsigt? Hvilken betydning har en god udsigt for ejendomsværdien?

Samspillet mellem de enkelte variable beskrives også. Der er stor korrelation mellem nogle af variablene. Fx måles både afstanden til kysten, udsigten over hav, og om en ejendom er beliggende i 1. række til kysten. I mange tilfælde vil en ejendom med kort afstand også have en god udsigt og ligge i 1. række, men der kan være tilfælde, hvor kun en eller to af de tre karakteristika er gældende. Hvordan håndteres dette?

Undervejs i processen sættes en markering for ejendomme med manglende eller åbenlyst forkerte data, ligesom det markeres, hvis ejendommen har nogle egenskaber, som kan skabe usikkerhed om den modelberegnede ejendomsværdi. Disse ejendomme udtages til manuel sagsbehandling. I sagsbehandlingen benyttes blandt andet et GIS-værktøj til at hjælpe sagsbehandleren med at sætte en retvisende værdi. Dette værktøj vil blive demonstreret ved foredraget med praktiske eksempler.