Nyt digitalt lærebogsprojekt om GIS og geodata

Session

Undervisning

Abstract

"Bogen om GIS & Geodata" forfattet af Ole Jacobi, Lars Bodum og undertegnede udkom i 2006 primært rettet mod studerende og som håndbog for professionelle. Desværre magter vi ikke at løfte en 2. udgave.

Et nyt digitalt bogprojekt styret af Geoforum og med forfattere hentet blandt medlemmerne er nu under opstart. Teoretiske kapitler fra "Bogen …" danner 'kernen' i beskrivelser af datarepræsentationer mv. Uden om kernen skrives kapitler om bl.a. analyser, databaser og datafangst. I endnu et 'lag' skrives om web-miljøer, apps, specifikke geodata, mv.

Dogmet er, at kapitler højst må fylde 16 sider, skrives af to personer i et web-miljø med sparring fra en redaktion og fagfæller. De udgives både på dansk og engelsk. Ad åre opbygges således en ressource, hvorfra der kan hentes kursusmaterialer ad hoc. Der arbejdes p.t. på forretningsmodellen, som præsenteres på Kortdage 2018.

Målgruppe

Målgruppen er alle, som savner en digital efterfølger til "Bogen om GIS og geodata" fra 2006 til brug på kurser og som håndbog i hverdagen.

Yderligere uddybning af abstract

Bogprojektet er en del af den nye strategi for Geoforum 2018+.

Nyt digitalt lærebogsprojekt om GIS og geodata
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet