Seneste nyt om Galileo

Session

Jordobservation og positionering

Abstract

I 2020 forventes en af EU’ store investeringer, satellit-navigations-systemet, Galileo, at være fuldt ud operationelt.

På Kortdage 2017 blev Galileo introduceret, og nu er det på tide at dykke et skridt længere ned i navigationsverdenen med mere om Galileo. Følgende emner vil blive berørt:

  1. Introduktion til Galileo. Hvilke tjenester udbyder Galileo? Hvad er status anno 2018? Herunder gives der svar på, hvordan Galileo adskiller sig fra GPS og hvilke nye muligheder, Galileo vil tilbyde danske brugere.
  2. Sikkerhed og integritet. Galileo tilbyder civile brugere mulighed for krypteret navigations- og positioneringsdata samt signalintegritet.
  3. Galileo er i testfasen, men systemet sender signaler på et indledende stadie. Her præsenteres anvendelsesrettede eksempler, som bruger potentialet ved Galileo til bedre og mere præcis PNT. fx det danske projekt, TAPAS, præcisionslandbrug, samt førerløse biler.
  4. Det danske marked skal være forberedt: Hvordan anvendes Galileo i praksis? Her svares der på hvilke krav, der er til hardware, og hvad tendensen er blandt producenterne, fx chipset-producenter til smartphones, Galileo-kompatibelt udstyr, og opdatering af eksisterende udstyr.

Målgruppe

Deltagere, der er interesserede i at høre sidste nyt om satellitdata.

Yderligere uddybning af abstract

Seneste nyt om Galileo
Martin Skjold Grøntved
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering