Højdemodel anvendt til prioritering af vejrabat afhøvling

Session

Brug af højdemodel

Abstract

Vejdirektoratet anvender 5-10 millioner kr. om året på at afhøvle rabatterne på de danske motorveje og øvrige statsveje. Planlægningen af hvilke strækninger, der skal afhøvles, har indtil i år været baseret på erfaring, hændelser og lokal kendskab.

NIRAS og Vejdirektoratet har sammen udviklet en beregningsmodel, som anvender en digital højdemodel og geodata fra VD og SDFE til at beregne hvilke strækninger, der har behov for afhøvling, og hvad prisen vil være for afhøvlingen.

Vha. beregningsmodellen er det nu muligt at prioritere de strækninger, hvor rabatterne trænger mest til afhøvling. Dette gøres ud fra faktuelle og aktuelle geodata. Populært kaldet: datadrevne beslutninger.

Ved foredraget fortæller vi om beregningsmodellen og om hvordan, resultaterne bliver anvendt. Og lidt om hvilke andre værktøjer, der er udviklet, bl.a. en bassin app.

Målgruppe

Målgruppen er alle, der arbejder med geodata på en tværfaglig måde, og som er interesserede i at vide hvor meget viden, der kan vrides ud af en højdemodel. Og hvilke udfordringer, der er ved at sammenholde data fra flere forskellige kilder.

Yderligere uddybning af abstract

Højdemodel anvendt til prioritering af vejrabat afhøvling
Morten M. Sørensen
NIRAS A/S