Teknisk masterplan og GIS

Session

Forsyning

Abstract

En teknisk masterplan er en plan for udbygningen af den tekniske infrastruktur. Den benyttes i planlægning af udbygningen af kapaciteten på el, vand, varme, netværk, osv. til at dække de fremtidige behov. Derfor skal den spille meget tæt sammen med de planlagte udbygningsplaner.

Til en teknisk masterplan indsamles informationer om den eksisterende infrastruktur. Disse data sammenholdes med de planlagte udbygningsplaner og de forventede ændringer i forbrugsmønster. Dermed kan der udarbejdes en strategi for udbygningen af de enkelte forsyningsarter.

En teknisk masterplan indeholder store mængder af data, både om eksisterende og fremtidige forhold. Derfor er det vigtigt at have et intuitivt og brugervenligt værktøj, som kan anvendes af alle, der skal tilgå den tekniske masterplan. Et sådan værktøj er webGIS, hvor data kan sammenstilles, visualiseres og filtreres på mange forskellige måder.

Målgruppe

Målgruppen er dels forsyningsfolk, assets managers og planlæggere, der arbejder med forsyninger på et strategisk niveau, og dels medarbejdere, der står for drift og vedligeholdelse af forsyningsdata.

Yderligere uddybning af abstract

Teknisk masterplan og GIS
Lise Lindberg Frellesen
NIRAS A/S