Øget produktivitetsgevinst vha. en fælles dataplatform

Session

Forsyning

Abstract

Effektiv organisering og nem tilgang til forskelligartede data, inklusiv geodata, er højt på dagsordenen rundt i organisationer, uafhængigt af branche. Oplysninger om kunder, ejendomme, forbrugsafregning, målere, m.v. – alt sammen med geografi - hænger logisk sammen i en forsyningsvirksomhed.

Tidligere var det ret tidskrævende for Forsyning Helsingør at trække data fra fagsystemet, Easy Energy. Muligheden for at kunne sammenstille data med de offentlige grunddata, såsom BBR, CVR og ESR, manglede desuden.

En fælles dataplatform har gjort, at de mange forskellige datatyper, også fra tredjepartsaktører, er geokodede og kan kobles indbyrdes med nøgler. Det har givet en øget produktivitetsgevinst rundt i organisationen i form af sparet tid og færre anstrengelser. Det gælder både i forsyningens administration og i forbindelse med dataanalyse og kvalitetskontrol.

Indsigt og viden er blevet større ved arbejdet med egne og forbundne eksterne data.

Målgruppe

Der er tre målgrupper:
1. Du arbejder med data
2. Du leverer data
3. Alle andre, som vil se, hvordan data kan organiseres i en organisation

Yderligere uddybning af abstract

Monitering af datakvaliteten, og forbedring af denne, er gjort lettere vha. visualisering. Hertil er f.eks. benyttet dashboards og GIS.

I dag anvender mere end 25 medarbejdere, fordelt i en række afdelinger i Forsyning Helsingør, en fælles dataplatform til at trække lister ud på f.eks. forbrugssteder og kundeoplysninger, og kobler dem sammen med eksterne data. Disse kan være offentlige data eller fra tredjepartsaktører. Langt de fleste af brugerne er Ikke-dataspecialister som forespørger direkte ned i relaterede tabeller og database-views.

Forskellige typer af tredjepartsdata er inddraget i den fælles datainfrastruktur, hvilket sikrer, at man i virksomheden langt nemmere kan basere komplekse beslutninger på dynamiske og opdaterede data på tværs af organisationen. Dette vil Claus Brandt Jensen fra Forsyning Helsingør fortælle mere om til Kortdage 2018.

Øget produktivitetsgevinst vha. en fælles dataplatform
Forsyning Helsingør