Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat

Session

Visualisering

Abstract

Hvert år passerer ca. 70.000 skibe gennem Kattegat. Der er i dag kun én anbefalet transitrute, som blev etableret for over 40 år siden. Skibene er i dag langt større end tidligere. Der er derfor behov for at etablere et nyt rutesystem til at organisere skibstrafikken. Et moderne rutesystem kan mindske risikoen for ulykker og olieudslip.

Geodata er indsamlet og anvendt til at udforme et sammenhængende system af ruter, trafikseparationer og dybvandsruter fra Skagerrak ind i Kattegat. Kortmateriale er udarbejdet til brug for den offentlige høring af myndigheder og organisationer samt fremlæggelse af forslag til nyt rutesystem i den internationale søfartsorganisation, IMO. Når rutesystemet er godkendt, skal GST producere og udgive nye papir- og elektroniske søkort over de aktuelle områder.

Oplægget vil belyse processen fra udformning af det nye rutesystem til fremstilling af nye kort.

Målgruppe

Målgruppen er alle med interesse for, hvorledes geodata anvendes til at træffe beslutning om etablering af sikre transportveje til søs, og formidlingen heraf.

Yderligere uddybning af abstract

Behov for en beslutning
Hvert år passerer ca. 70.000 skibe igennem Kattegat. En stor del er skibe med stor dybgang til og fra havne i Østersøen. Eksporten af olie fra Østersøhavne betyder således, at store tankskibe årligt transporterer store mængder olie gennem Kattegat og rundt om Skagen.

I Kattegat er der i dag kun én anbefalet transitrute, der blev etableret for over 40 år siden. Skibene er i dag langt større end tidligere, og der er derfor behov for at træffe beslutning om etablering af et nyt rutesystem til at organisere skibstrafikken. Et moderne skibsrutesystem kan mindske risikoen for ulykker og olieudslip og dermed beskytte havmiljøet.

Beslutningsgrundlag
De maritime myndigheder i Danmark og Sverige har siden 2008 arbejdet tæt sammen om et større rutetiltag af hensyn til sejladssikkerheden i Skagerrak og Kattegat. Søkortmyndighederne i Danmark og Sverige, dvs. Geodatastyrelsen og Sjöfartsverket, har deltaget i samarbejdet i den nedsatte rutegruppe.

Oplægget vil belyse, hvorledes geodata er indsamlet og anvendt under arbejdet i rutegruppen til at udforme et sammenhængende system af ruter, trafikseparationer og dybvandsruter fra Skagerrak ind i Kattegat og ned mod Storebælt og Øresund.

Oplægget vil desuden belyse, hvorledes kortmateriale er bearbejdet til brug for den offentlige høring af myndigheder og interesseorganisationer samt fremlæggelsen af forslag til et nyt skibsrutesystem i Den internationale søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization).

IMO har for nylig givet det dansk-svenske forslag om det nye skibsrutesystem en indledende godkendelse. Det forventes, at IMO giver skibsrutesystemet en endelige godkendelse i løbet af maj 2018.

Udmøntning af beslutningen
De til rutesystemet hørende ruter, trafikseparationer og dybvandsruter skal præsenteres tydeligt for skibsfarten, således at skibene er i stand til at foretage en sikker sejladsplanlægning og overvågning af sejladsen. Når rutesystemet er endeligt godkendt, skal Geodatastyrelsen producere og udgive en række nye papir- og elektroniske søkort over de aktuelle områder.

Oplægget vil belyse processen med samstilling af geodata i forbindelse med fremstilling af de nye kort.

Nyt skibsrutesystem i Skagerrak og Kattegat
Jes Carstens
Geodatastyrelsen