Nemmere adgang til satellitdata

Session

Jordobservation og positionering

Abstract

Copernicus er den Europæiske Unions (og verdens største) jordobservations-program. Det er koordineret og drevet af EU-Kommissionen. Det er politisk vedtaget, at Copernicus skal stille alle data fra Sentinel-satellitmissionerne og øvrige Copernicus-tjenester gratis til rådighed.

For at skabe effektiv adgang til de meget store mængder af data og informationer, der nedtages fra satellitterne, har EU-Kommissionen lanceret Copernicus Data and Information Access Services (DIAS). Gennem DIAS-platformene kan brugere af Copernicus-data hente data fra ét centralt sted. Desuden kan brugere købe ekstra ydelser fx brugerspecifikke tjenester, lagringskapacitet eller computerkraft til cloud-processering.

Målgruppe

Alle, som anvender, eller som ønsker at anvende satellitbilleder.

Yderligere uddybning af abstract

Tanken bag oplægget er at introducere DIAS konceptet, hvor data, udover at kunne downloades på vanlig vis, i stedet kan behandles centralt på selve platformen. Dette er EU’ implementering af megatrenden om at bringe algoritmerne til data, fremfor det omvendte, som er den traditionelle måde at arbejde på.

Oplægget vil tage udgangspunkt i ”Behovsanalyse af tværoffentlig infrastruktur for satellitdata”, som blev præsenteret i foreløbig form på sidste års Kortdage, og som bl.a. peger på, at den kommende DIAS-infrastruktur vil komme til at spille en meget væsentlig rolle i en eventuel kommende national infrastruktur for satellitdata.

Oplægget vil således beskrive de formelle rammer omkring implementeringen af DIAS, herunder basisydelsen, som alle DIAS-konsortier skal levere, samt den overordnede tidsplan for udrulningen. Oplægget vil endvidere komme ind på foreløbige erfaringer, som EFKM har gjort sig med udvalgte DIAS-konsortier.

Nemmere adgang til satellitdata
Niels Broge
EFKM