Smart City – mere end teknologi

Session

Open air: Førerløs bus og Smart City

Abstract

Smart City-dagsordenen er teknologidreven og har en tendens til at glemme (eller har svært ved at finde) de værdiskabende løsninger, der for alvor løfter kvaliteten for livet i byerne, og gør dem bæredygtige i forhold til økonomi, miljø, energi og socialt.

I bund og grund er det den gamle opgave for byplanlæggerne, men nu suppleret med den ekstra udfordring, at stedse accelererende teknologisk udvikling ændrer muligheder og forventninger. I dette spændingsfelt skal byplanlæggerne finde løsninger, der understøtter "det gode liv" i by og på land. Målene er i denne sammenhæng bl.a. oplevelser og livskvalitet – og teknologien bliver midlet til at nå disse mål.

Med udgangspunkt i forskellige megatrends vil indlægget med eksempler fra Skandinavien redegøre for, hvordan planlægning, herunder brug af teknologi, kan medvirke til at forme nye bebyggelser og løse nogle af problemerne i eksisterende bebyggelser.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere med interesse for Smart City, byplanlægning og digitale løsninger til understøttelse af alle typer af opgaver og udfordringer omkring livet i byer og på landet.

Yderligere uddybning af abstract