Hvorfor betale, når du kan hente det gratis på nettet?

Session

Organisation og forretning

Abstract

Siden 1995 har COWI drevet en forlagsvirksomhed med geodata: ortofotos, skråfotos, højdemodeller, vej- og adressedata, m.m. Konkurrencen fra andre producenter og de store globale / nationale portaler har løbende ført til justeringer af forretningsmodeller og ændring af produktporteføljen. I 2013 ændrede indførelsen af de frie geodata afgørende på forretningsbetingelserne for brugerbetalte data.

Indlægget sætter fokus på, hvordan en privat drevet dataforlagsvirksomhed overlever i en turbulent verden, hvor forretningsgrundlaget pludselig udfordres af gratis, let tilgængelige data fra nogle af verdens største og meget innovative virksomheder, og af frikøbte data, der stilles gratis til rådighed fra staten.

Kom med ind i maskinrummet og hør om, hvordan overraskelse, vrede, afmagt, entrepenørånd, køligt overblik og analyse fører frem til en ny tro på fremtiden.

Målgruppe

Målgruppen er deltagere, der interesserer sig for vilkårene for at drive kortlægningsforretning.

Yderligere uddybning af abstract

Hvorfor betale, når du kan hente det gratis på nettet?
Henning Andersen
COWI